CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch je hybatelem rozvoje města a regionu. Přináší rozvoj infrastruktury obce, atraktivitu a přitažlivost, pracovní příležitosti, prolíná se do oblasti kultury, sportu, dotváří atraktivitu města, přitažlivost města a radost v takovém městě žít.

Postrádáme však koncepci, která přirozeně vychází z potenciálu města, jeho rozvojových dokumentů a jejich plnění. Postrádáme vztah a hrdost k historii města, identity a jednotné prezentace města.

PATRIOTI vidí potřebu:

  • Definování identity města Jindřichova Hradce s respektem k jeho historickému významu, proto jsme v úvodu začali od Adama.
  • Definování města Jindřichova Hradce jako turistického cíle.
  • Využití synergie v prezentaci města a turistického regionu České Kanady.
  • Vytvoření samostatného odboru kultury a cestovního ruchu

Dovedeme si představit:

  • vybudování městského přístavu na břehu městského rybníku Vajgar v místě obecní zahrady a vycházkové trasy s lavičkami a místy zastavení podél břehu
  • zřízení promenády podél břehu Vajgaru, v 1. etapě k "PLOVÁRNĚ"
  • informační a navigační systém k parkovacím plochám města
  • jiný obsah a význam lokality letiště pro město a region
  • stejně tak i význam Obory jako lokality budoucího parku (zelené plíce města) návazně na cyklotrasy, Jakub, letiště, Barbora, event. možné oživení Nové hospody a trasy na Červenou Lhotu.

Cestovní ruch má přesah ke kultuře, sportu, atraktivitě a přitažlivosti města, jeho správě, pracovní udržitelnosti a poté i k radosti v takovém městě žít.