KDO JSME

Jsme PATRIOTI. Jsme volným seskupením těch, kteří vidí mnohé věci jinak. Jsme ti, kteří mají snahu posunout rozvoj města, svázaný do stranických šablon různého zabarvení.

2002: vstoupili jsme do komunálních voleb pod jménem SNK ŠANCE PRO JINDŘICHŮV HRADEC.                   2006: získali jsme licenci politické strany VOLBA PRO MĚSTO, se sídlem v Hradci Králové, která ji poskytovala i dalším regionálním seskupením v ČR, zejména pro volby do samospráv a vytvářela tak alternativu k parlamentním politickým stranám.                                                                                                                                           Od počátku jsme zastoupení v orgánech obce (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva a komise Rady) od roku 2006.

2010:

2014:

Polit. strana VOLBA PRO MĚSTO se sídlem v Hradci Králové rozhodla v polovině května 2018, že pro komunální volby již nebude poskytovat licence do jiných regionů ČR, než pro kraj Královéhradecký. 

Vrátili jsme se tak na počátek, do formy volného společenství, v duchu Čapkova "Někdo by měl". Kdo jiní, než PATRIOTI města. Vytvořené jméno posledních 16 letech, redukované do zkrácené verze VOLBA JH jako výraz čapkovského "někdo by měl", a kdo jiný než PATRIOTI.                                         Stále jsme v kontinuálním pohybu v čapkovském duchu, od prvního patriotského seskupení  "Šance pro město", přes "Volba pro města" k jednoznačnému PATRIOTI. 

2018: pro komunální volby jsme získali licenci od politické strany PATRIOTI ČR.Co je patriotismus ?

Z řeckého patriotes = rodák, krajan) - též vlastenectví - obecně znamená oddanost pospolitosti, k níž člověk náleží. Projevy tzv. lokálního patriotismu tvořily součást pocitu kulturní identity.

Od 18. st. získává patriotismus nový význam, který překračuje pouhou svázanost s rodným krajem. Vlast (patrie) označuje ideál svobodné země, o jejíchž osudech rozhodují samotní občané.

Pocit vlastenectví se kryje s pocitem svobody, práv, ale i štěstí z toho, že člověk náleží do určité pospolitosti. Voltaire vysvětluje význam slova vlast jako "pospolitosti zájmů" sdílené svobodnými občany. Pojem patriotismus je tak úzce svázán s pojmy svoboda a humanita. 

PATRIOTISMUS se stává výrazem pro osvícené veřejné mínění, které je prodchnuto zájmem o veřejné blaho a o humánní zákony (viz osvícenství)."Patriot" je altruistickým přítelem svobody a lidskosti. 

Čerpáno ze Sociologické encyklopedie.


NĚKDO BY MĚL  (Karel Čapek, 1938)  Tato slova byla našim krédém v celém období působení a také důvodem našeho zapojení do komunální politiky.

Někdo by měl něco udělat, aby se zlepšila situace. Někdo by měl dát podnět k tomu, aby celý svět něco udělal. Někdo by měl promluvit vládnoucím do duše. Mělo by se něco stát dokud není pozdě. Někdo by se v té věci měl chopit iniciativy.Tyto a podobné výroky slýcháme několikrát denně, tím častěji, čím je doba vážnější; obyčejně bývá přitom v hlavních rysech naznačováno, co by měl ten někdo udělat, aby se vše obrátilo k lepšímu a vyřešily se všechny těžkosti; jediné, co přitom zůstává jaksi nedořešeno, je, kdo by to měl opravdu udělat. Ale někdo by to udělat měl.

Naproti tomu se skoro nikdy neříká: Měl bych udělat to a to; měl bych udělat něco velikého a rozhodného. Rovněž vzácně se vyskýtá rčení: My,co tady sedíme, bychom měli tohle a onohle sami pořídit; tak co, dáme se do toho (patrioti) ?

Lidská fantazie a moudrost je přímo nevyčerpatelná ve vynalézání úkolů, které by měl někdo vzít na sebe; naproti tomu je nápadně skoupá, pokud jde o to, co bychom mohli udělat sami nebo oč bychom se měli pokusit my sami.Z jakýchkoli příčin představa, že bychom něco měli udělat my sami, velmi brzdí svobodný vzlet našeho přemítání o tom, co by se mělo dělat; to však, co by někdo měl dělat, není omezeno žádnými překážkami.