KOMUNIKACE S OBČANY

Komunikace s občany se zpravidla redukuje na formu sdělení o výzvách, haváriích nebo výpadcích vody a energií, uzavírkách silnic apod. Komunikace není jednosměrná, je to obousměrný proces.

VYBUDOVÁNÍM ROZHLEDNY NEZÍSKÁME SCHOPNOST VIDĚT.

VIDĚT, ZNAMENÁ KOMUNIKOVAT.


Strategickým cílem je otevřené a soudržné město, využívající potenciál aktivních obyvatel.

V polovině 19. stol. byly bourány brány a hradební opěvnění v rámci "otevření měst". Za OTEVŘENÉ MĚSTO se dnes považuje komunikace, transparentní zveřejňování informací, zakázek, finančních toků. atd., a k této otevřenosti je třeba pouze otevřených hlav. Kdyby to tehdy městští radní věděli, mohly ty brány, bašty a cimbuří být zachovány a dnes vytvářet atraktivní kulisu města, když se o tu transparenci stále bojuje, nikoli již sudlicí.

PATRIOTI vidí potřebu:


  • Vytvoření komunikace města s občany a veřejností využitím e-mailů, SMS zpráv, RSS kanálu, event. dalších aplikací.
  • Komplexního přehodnocení mediální prezentace města.
  • Komunikace s mládežnickým parlamentem prostřednictvím komisí Rady či výborů Zastupitelstva
  • Zveřejňování zápisů z jednání Komisí Rady města na webu města.
  • Zveřejňování zápisů z jednání Výborů Zastupitelstva na webu města .
  • Zpracování navigačního systému volných parkovacích ploch jako součást informačního systému města a mobilních aplikací.
  • Zapojení občanů do veřejných diskuzí prostřednictvím jednání komisí Rady ve formě kulatých stolů.
  • Kompletní přepracování struktury a grafické podoby webové prezentace města.