my ve volbách 2014

zastupitelé: Ing. Jan Mlčák, MBA

                    Otakar Kinšt

výbory Zastupitelstva:
  • finanční : Ing. Libor Votava, Ph.D.
  • kontrolní: Ladislav Mátl
  • pro územní plán: Ing.Petr Dalík
komise Rady:
  • pro zadávání veřejných zakázek : Ing. Vladislav Paxa
  • dopravní: Ing. Vladimír Šmol
  • grantová: Otakar Kinšt, náhr. Ing. Táňa Hajdíková, Ph.D.