PODPORA PODNIKÁNÍ

"Není-li idea, není východisko."


Podporu podnikání vidíme v několika základních prvcích podněcujících další aktivity ve prospěch rozvoje města a podnikatelských příležitostí.

PATRIOTI vidí potřebu:

  • Vyjádření VIZE 2040 a navazujících strategických dokumentů, které jsou tím nejdůležitějším prvkem podpory podnikání a inspirací pro podnikatelský sektor.
  • Dokončení těchto programových prvků k 800. výročí prvních záznamů o hradu Jindřichově je více než symbolické.
  • Vyhlášení veřejných soutěží ke zpracování ideových návrhů využitelnosti veřejných budov, veřejných prostranství jako impulsu/pobídky a výzvy podnikatelskému sektoru, k jejich realizaci.