ŠKOLSTVÍ


CO JE MĚSTO? Je to komunita žijící v urbanizovaném celku v procesu života, ke kterému potřebuje komplexní servis v jednotlivých etapách života. Od narození, dětství, pubertu, studium, práci, hry a radosti, veřejný prostor, zabezpečení sociální i zdravotní při zachování důstojnosti, až po důstojné stáří a poslední okamžiky života.

I péčí města o veřejný prostor či poslední okamžiky života je nepřímo vychovávána mladá generace. Tak jako vychovává škola, rodina, tak vychovává ulice i obec svým přístupem k důstojnému životu občanů. Proto tento úvod do kapitoly školství, který je možné zařadit i do kapitoly kultura, rozvoj, atd...

PAPRIOTI vidí potřebu:

  • Pokrytí požadavků na umístění dětí v mateřských školách na 100%, tj. včetně revize obecní vyhlášky o spádovosti k jednotlivým školkám a návazně i vyhlášky o spádovosti k jednotlivým školám.
  • Trvalé zlepšování materiálně technického vybavení základních a mateřských škol.
  • Podpora zájmových aktivit pro děti a mládež
  • Zřízení lanových překážek na sloupech pro děti, event. i místy v korunách stromů u vybraných dětských hřišť ve městě či místních částech.