SPORT

Sport je kultura, pohyb, život.

To je pestrá škála aktivit vyžadujících specifické prostředí. Sportovní infrastruktura neslouží pouze k uspokojování potřeb občanů, ale je i pobídkou města podnikatelskému sektoru a turismu a je součástí přitažlivosti města.

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

 1. zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež
 2. zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 3. zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování, provoz svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
 4. kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení
 5. zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

S ohledem na sportovní infrastrukturu, která je z více jak 90% v majetku města, a u které město zajišťuje údržbu, investice a provoz, není do finanční podpory zahrnuta oblast údržby a provoz sportovních zařízení. V majetku města je, resp. bude:

 • celý komplex Tyršova stadionu, tj. včetně Zimního stadionu a Sportovní haly
 • sportovní komplex Vajgar, tj. fotbalové hřiště, bazén a aquapark
 • plovárna
 • hřiště Na Piketě
 • hřiště v Buku
 • letiště
 • sportovní zařízení škol

PATRIOTI vidí potřebu :

 • přehodnocení systému finanční podpory sportu odstraňující stávající diskriminaci, s podporou do těchto oblastí :
 • sportu dětí a mládeže jako nejdůležitější oblasti sportu
 • činnosti a organizace ve sportovních organizacích
 • činnosti a organizace školního sportu
 • sportovní reprezentaci města
 • významných sportovních akcí
 • sportování zdravotně postižených
 • projektů pro sportování veřejnosti
 • zpracování komplexního pasportu sportovišť města včetně jejich vytíženosti, stavu, fotodokumentace k transparentní publikaci na webu města
 • zpracování strategického plánu rozvoje sportu ve veřejné diskuzi a nahrazení formálně vznikající strategie rozvoje sportu seriozním dokumentem v řádné komunikaci s veřejností a sportovními spolky
 • vypsání architektonicko-urbanistické soutěže o návrh komplexního dobudování unikátního sportovního Tyršova areálu v centru města
 • ustanovení poradní komise Rady pro sport
 • zveřejňování pořádaných sportovních akcí, úspěchů prostřednictvím webových stránek a mobilní aplikace, která musí být standardně kompatibilní i se systémem iOS
 • navrhujeme odkoupit od soukromého investora tenisový areál pod Gymnasiem. Je to jediný větší sportovní komplex ve městě s rozvojovým potenciálem, navíc zřízen na pozemcích v majetku města.