SPRÁVA MĚSTA


Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. (Zákon o obcích)

Město bez kvalitní rozvojové vize a strategických dokumentů nemá vyjádřen svůj zájem, tedy naplněnu svoji základní povinnost (§ 2 odst. 2/  pečuje o všestranný rozvoj svého území).

Správa nemovitého majetku města je roztříštěna a není vzájemně koordinována. K dosažení úspor nákladů a efektivní správy navrhujeme přehodnocení zažitého systému správy do režimu - majitel/uživatel a správce.

Patrioti vidí potřebu:

  • Koordinace správy majetku města z jednoho místa:
  • technické správy všech budov (technických, administrativních, budov škol, kulturních zařízení, apod.)
  • správy veřejných prostranství a zeleně včetně lesního hospodářství,
  • energetické správy, odpadového hospodářství, vnitřní a venkovní úklid
  • Určení strategického majetku města, který je k plnění funkce obce potřebný i do budoucna, a to návazně na přijetí koncepce strategického rozvoje města a koncepce nakládání s nemovitým majetkem.
  • Meziroční snižování provozních výdajů města (bez mezd) minimálně o 1%, zejména optimalizací správy agend a správy majetku.