PROGRAMOVÉ TEZE 

Šmrnc je elán, říz, šťáva, energie, nadšení, švih. 

Proto ve svých tezích jdeme k podstatě věci, k naplnění obsahu veřejnoprávní korporace, tj. sdružení osob, které mají společný cíl v realizaci určitého veřejného zájmu, které má vlastní právní subjektivitu - ve formě obce.

Jedině uvědoměním si co je to obec, lze se posunout a odpoutat od přešlapování.


"Je nás dosti, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného, děláme svoji práci a věříme, že to nejlepší, co můžeme, vydáváme práve ve svém povolání.                                                                                                                                   Není to politická netečnost, říkáme-li, že chceme míti pokoj od politiky, znamená to něco velmi vážného, že chceme, aby politika byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala.                                           Rádi bychom považovali politiku za určitoou práci která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka, rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si zakoupili lístek."                         

Karel Čapek, Politikum - Lidové noviny 21. 9. 1925