OBEC/MĚSTO a POSLÁNÍ


§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2 odst. 1/ Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 2 odst. 2/ Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

§ 2 odst. 1 Obec/město má vlastní majetek, který musí být využíván

 • účelně a hospodárně
 • v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

VIZE 2040

 • obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
 • strategie rozvoje
 • výkon správy

§ 2 odst. 2, a) pečuje o všestranný rozvoj svého území

 • pasportizace
 • generel
 • komunikace s občany

§ 2 odst. 2, b) pečuje o potřeby svých občanů

 • zdravotnictví a sociální oblast
 • životní náklady
 • školství
 • podpora podnikání
 • cestovní ruch
 • sport
 • kultura

Dlouhodobý horizont není příliš oblíbenou hrou pro ty, kteří mají svůj politický život zúžen do jepičího období čtyř let.

Komunální volby jsou výběrovým řízením ke správě a směrování města, o tom kdo bude prosazovat zájmy občanů a kdo bude konzultovat s občany to, co je to zájem města.

Pro usnadnění rozhodování o tom, komu svěříte správu města v následujícím období, jsme připravili ucelený přehled, při použití Čapkových slov, " jak dosáhnout lokální ctižádosti".Prostě město musí mít šmrnc, tedy elán, říz, šťávu, energii, nadšení, švih. Když máte náboj a máte VIZI, lze se odpoutat od přešlapování, vymanit se ze strnulosti.

 • KVALITNÍ MĚSTO PRO OBČANY JINDŘICHOVA HRADCE

 • VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MĚSTA - KONCEPČNĚ A S ÚCTOU K JEHO HISTORII


ČEHO CHTĚJÍ PATRIOTI DOSÁHNOUT:

 •  KONCEPČNÍHO ROZVOJE MĚSTA
 •  ODPOVÍDAJÍCÍCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ
 •  KVALITNÍ INFRASTRUKTURY
 •  KVALITNÍHO VÝKONU SAMOSPRÁVY
 •  KVALITNÍCH SLUŽEB MĚSTA
 • JEDNOTNÉ IMAGE A PROPAGACE MĚSTA VE VZTAHU K REGIONU
 •  KOMUNIKACE S OBČANY JAKO PRVKU ŘÍZENÍ
 •  DŮVĚRY OBČANŮ V SAMOSPRÁVU MĚSTA

KREATIVITA - VIZE - STRATEGIE

 • KREATIVITA je schopnost tvořit, nalézat. Je to tvůrčí proces, který přináší originální řešení a nové náměty. Je to schopnost koncipovat vizi.
 • VIZE je schopnost vidět, vnímat a tvořit v zájmu poslání obce, jejího rozvoje a konku-renceschopnosti, schopnost vidět perspektivně, vidět obec v nadhledu a v budoucím čase, schopnost stanovení priorit, cílů a opatření.
 • STRATEGIE je proces směřující k realizaci vize a cílů nalezených díky kreativitě občanů a schopnosti komunikace s nimi. V tom je potenciál tvorby programových dokumentů.

Komunální politika většinou rezignovaně odumírá na malé poměry. Lokální ctižádost přestává existovat, tak jako už neexistuje a neroste ivančický chřest.
Regionalism čeká na své politiky: na lidi nadšené ideou, že Beroun musí být Berounem a Jindřichův Hradec Jindřichovým Hradcem, a ne nějakým bídným a jen dočasně snesitelným místem, ve kterém se trpí na malé poměry.

(Karel Čapek, z povídky O malých poměrech , 1925)