volič


Volič je ten občan, který odevzdal své rozhodnutí ve formě hlasovacího lístku v komunálních či jiných volbách ve prospěch toho či onoho kandidáta.


Volič je jeden z oprávněných voličů, kteří jsou vedeni obecním úřadem v místě, kde má volič trvalé bydliště v seznamu voličů a svůj hlas odevzdal.


Aby byl občan zapsán v seznamu voličů, musí mít v obci trvalé bydliště, být státním občanem ČR a v den voleb dosáhnout věku 18 let.

Volič je ten, koho si mnozí různými nekalými způsoby předchází, lakují mu věci na růžovo, slibují, kupují si ho různými pamlsky a vůbec mu neříkají: "ty občane, komunikuj, sděduj svůj názor, polemizuj, jsi to ty, kdo jsi spoluvlastníkem města a ty neseš spoluodpovědnost minimálně svým předaným hlasem za rozvoj města".

Oprávněných voličů bylo v komunálních volbách v Jindř. Hradci v roce 2014 celkem 17.834 a faktických voličů 7.903, tj. volební účast 44,36%. Nezúčastnění oprávnění dali neformální mandát 44,36% voličů, aby jejich jménem rozdali karty pro uspořádání obecního zastupitelstva.


V roce 2010 bylo 17.980 oprávněných voličů a 7.876 faktických voličů, tj. účast 43,84%. Horší účast byla v roce 2006, kdy ze 17.959 oprávněných voličů bylo účastno 7.076 voličů, tj. 39,42%.


Pro pořádek ještě výsledek roku 2006, kdy jsme pod názvem VOLBA PRO MĚSTO poprvé vstoupili do komunálních voleb, bylo 18.060 oprávněných voličů, účastno 6.856, tj. 38,01%.


V roce 2002, kdy jsme do voleb vstupovali pod jménem Šance pro město, bylo zapsáno 17.580 oprávněných voličů, volilo 6.823, tj. 38,83% účast.