ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

"Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím" (Arthur Schopenhauer)


Všechna města by měla spojovat myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Je nutné se intenzivně zabývat všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel - životním a sociálním prostředím, rozvojem města. Je nutná podpora všech subjektů, které spojuje tento zájem.

Předpokladem fungujícího města je fungující zdravotnictví a sociální služby

PAPTRIOTI vidí potřebu:

  • Zapojení města do projektu Zdravá města ČR a národní sítě těchto měst.
  • Podpory nemocnice v Jindřichově Hradci (bytové zabezpečení lékařů, finanční dotace na nákup přístrojového vybavení).
  • Podpory města k provozování mobilního hospicu.
  • Výstavby domu s pečovatelskou službou v rozsahu 10-15 bytů (pozemek v místě bývalého sběrného dvora (rozloha cca 2,5 tis. m2) s dobrou dopravní dostupností a dostupností k nemocnici)
  • Péče o seniory - provozování seniorským center v "all-inclusive
  • Poskytnutí dotací spolkům působícím v této oblasti v celkové výši 1 mil. Kč (místo dosavadních 550 tis. Kč).
  • Trvalá podpora seniorů a hendikepovaných občanům prostřednictvím sociálního odboru města.
  • Podpora činnosti praktických lékařů a ambulantních specialistů v jejich činnosti (parkování, zřizování ambulancí...)