ŽIVOTNÍ NÁKLADY

Obec pečuje o potřeby svých občanů, pečuje o svůj rozvoj a stabilitu, a to jak finanční, tak i územní, a současně dbá na to, aby se všestranný rozvoj obce projevoval na blahu jejího obyvatelstva. (Zákon o obcích)

"Blaho lidu ať je největším zákonem". (Cicero)

PRO BLAHO OBČANŮ MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE A SE ZNALOSTÍ JEHO MOŽNOSTÍ CHCEME UDRŽET VÝŠI ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ TAM, KDE MÁ MĚSTO MOŽNOST CENY STANOVIT:

1) Nezvyšovat daň z nemovitostí.
2) Nezvyšovat nájemné v městských bytech.
3) Osvobodit od poplatku za likvidaci komunálního odpadu:

  • děti do 5 let včetně
  • poživatele invalidního důchodu
  • poživatele starobního důchodu nad 85 let
  • zdravotně postižené

4) Zachovat bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě pro důchodce 65+
6) Zachovat stabilní cenu vodného a stočného.